Strona główna >> Realizacje >> Stegny Płd.

Osiedle Stegny Południe

Budowa placu zabaw o pow. ok. 1600m2 - dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej, wykonanie nawierzchni piaskowej, dostawa i montaż zabawek, wykonnaie chodników, dostawa i montaż elementów małej architektury i ogrodzenia.

Budowa wielofukcyjnych boisk do gry w siatkówkę / koszykówkę o pow. ok. 1100m2 - dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej, sprzętu sportowegi i piłkochwytaczy.

Budowa boiska piłkarskiego o pow. ok. 1200m2 - wykonanie nawierzchni trawiastej, dostawa i montaż sprzętu sportowego.

Budowa siłowni zewnętrznej o pow. ok. 200m2 - dostawa i montaż sprzętu fitness, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Dodatkowo - wykonanie instalacji wod-kan, oświetlenia terenu.

Stegny 1

Stegny 2

Stegny 3

Stegny 4

Stegny 5

Stegny 6

Stegny 7

Stegny 8

Stegny 9

Stegny 10

Stegny 11

Stegny 12

Certyfikaty

2 1