BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Przeglądy

  • przeglądy roczne i pięcioletnie placów zabaw, siłowni i street workout,

  • kontrole pomontażowe

  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

  • tworzenie książki placu zabaw

Serwis

  • konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni i street workout,
  • naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów
  • naprawa nawierzchni syntetycznych
  • malowanie konstrukcji