Osiedle Stegny Południe

Budowa placu zabaw o pow. ok. 1600m2 – dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej, wykonanie nawierzchni piaskowej, dostawa i montaż zabawek, wykonnaie chodników, dostawa i montaż elementów małej architektury i ogrodzenia.

Budowa wielofukcyjnych boisk do gry w siatkówkę / koszykówkę o pow. ok. 1100m2 – dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej, sprzętu sportowegi i piłkochwytaczy.

Budowa boiska piłkarskiego o pow. ok. 1200m2 – wykonanie nawierzchni trawiastej, dostawa i montaż sprzętu sportowego.

Budowa siłowni zewnętrznej o pow. ok. 200m2 – dostawa i montaż sprzętu fitness, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Dodatkowo – wykonanie instalacji wod-kan, oświetlenia terenu.