Szkoła Podstawowa Fundacji Primus

Wykonanie placu zabaw o pow. 450m2 w ramach projektu Radosna Szkoła. Zakres prac obejmował dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni.

Primus 1

Primus 2

Primus 3

Certyfikaty

2 1