Szkoła Podstawowa Fundacji Primus

Wykonanie placu zabaw o pow. 450m2 w ramach projektu Radosna Szkoła. Zakres prac obejmował dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni.