Strona główna >> Realizacje >> MOP Chrząstów II

MOP Chrząstów II

Wykonanie placu zabaw o powierzchni ok. 90m2 na terenie MOP Chrząstów II. Zakres prac: dostawa i montaż urządzeń zabawowych, dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni, wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

MOP Chrząstów II 1

MOP Chrząstów II 2

MOP Chrząstów II 3

Certyfikaty

2 1