Wola Prestige – Warszawa, ul. Jana Kazimierza

Wykonanie osiedlowego placu zabaw o powierzchni ok. 140m2 na terenie osiedla mieszkaniowego Wola Prestige. Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni piaskowej, dostawę i montaż ogrodzenia.