Szkoła Podstawowa nr 173 w Starej Miłosnej

Wykonanie placu zabaw o pow. ok. 160m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła – dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni w Szkole Podstawowej nr 173 w Wesołej Starej Miłosnej.