Szkoła Marzeń w Jazgarzewszczyźnie

Modernizacja placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Marzeń w Jazgarzewszczyźnie. Zakres prac obejmował dostawę i montaż zabawek, wykonanie nawierzchni żwirkowych, dostawę i montaż nawierzchni POLFLEX Sport na boisku.