Zespół Mieszkalny przy ul. Płaskowickiej

Wykonanie dwóch placów zabaw o łącznej pow. ok. 140m2. Zakres prac obejmował dostawę i montaż zabawek, ogrodzenie oraz dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni na terenie Zespołu Mieszkalnego przy ul. F. Płaskowickiej w Warszawie.