Wspólnota Mieszkaniowa Jarzębiny w Warszawie

Modernizacja osiedlowego placu zabaw o pow. ok. 330m2. Zakres prac obejmował: przygotowanie projektu modernizacji placu zabaw, dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni i zabawek na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Indiry Gandhi w Warszawie.