Centrum Handlowe STER

Wykonanie placu zabaw o pow. ok. 68m2 na terenie Centrum Handlowego STER przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni gresowej na syntetyczną w strefie zestawu wielofunkcyjnego.