BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Serwis, konserwacja, naprawa placów zabaw i bezpiecznych nawierzchni

Na placu zabaw bezpieczeństwo dzieci odgrywa kluczową rolę. Należy poddawać je okresowym kontrolom oraz w zależności od potrzeb serwisowi i koniecznym naprawom.

Kontrole bieżące (sprawdzenie czystości na placu zabaw i oczywistych uszkodzeń) i krótkookresowe (sprawdzenie stanu połączeń śrubowych, sprawdzenie stabilności konstrukcji) z powodzeniem mogą być wykonywane przez Administrację. Kontrole roczne najlepiej jest powierzyć osobom mającym odpowiednią wiedzę w zakresie norm i oceny stanu technicznego placów zabaw.

Po otrzymaniu protokołu pokontrolnego lub wytycznych klienta możemy zaproponować:

– stałą i doraźną obsługę placów zabaw, siłowni plenerowych jak i street workout

– wszelkiego rodzaju naprawy takie jak dokręcenie śrub, uzupełnienie zaślepek,

– wymianę uszkodzonych elementów na nowe,

– uzupełnianie powłok malarskich zarówno na konstrukcjach drewnianych jak i stalowych,

– naprawy lub częściowe wymiany nawierzchni bezpiecznych

Z przeglądów, konserwacji i napraw sporządzamy odpowiednie protokoły, które następnie są dołączane do książki placu zabaw.

Firma MBA Sport oferuje profesjonalną konserwację oraz serwis placów zabaw na terenie Warszawy jak również całej Polski. Wszelkie naprawy wykonujemy zgodnie z wymogi norm PN-EN 1176:2017 a zastosowane materiały posiadają stosowne deklaracje zgodności i certyfikaty.