BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Serwis, konserwacja, naprawa placów zabaw i bezpiecznych nawierzchni

Jako producent sprzętu i podłoży na zewnętrzne strefy rozrywki świadczymy dodatkowe usługi związane z utrzymaniem takich miejsc. Nasza firma MBA Sport z Nadarzyna pod Warszawą prowadzi profesjonalny serwis placów zabawbezpiecznych nawierzchni syntetycznych. Zajmujemy się ich przeglądami, konserwacją oraz naprawą. Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z zakresem usług i skorzystania z oferty!

Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw

Choć atrakcyjność zewnętrznych stref rozrywki ma duże znaczenie, to na placu zabaw bezpieczeństwo dzieci zawsze jest najważniejsze. Ponieważ odgrywa ono kluczową rolę, przepisy narzucają, aby tego rodzaju obiekty poddawać okresowym kontrolom oraz w zależności od potrzeb – serwisowi i koniecznym naprawom czy konserwacjom. Usługi takie świadczy nasza firma MBA Sport. Oferta obejmuje zarówno wyposażenie, jak i wszelkiego rodzaju nawierzchnie, w tym bezpieczne syntetyczne, które sami produkujemy.

Kontrole bieżące, krótkookresowe i roczne placów zabaw

Kontrole bieżące (sprawdzenie czystości na placu zabaw i oczywistych uszkodzeń) i krótkookresowe (weryfikacja stanu połączeń śrubowych, sprawdzenie stabilności konstrukcji) z powodzeniem mogą być wykonywane przez Administrację. Z kolei roczne najlepiej jest powierzyć osobom mającym odpowiednią wiedzę w zakresie norm i oceny stanu technicznego takich obiektów, dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z nami. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie usług MBA Sport znajduje się także serwis, czyli konserwacja lub naprawa placów zabaw bezpiecznych nawierzchni syntetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co obejmuje serwis placów zabaw?

Mając ogromne doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z serwisem takich obiektów, MBA Sport przygotowało kompleksową ofertę. Po otrzymaniu protokołu pokontrolnego lub wytycznych klienta możemy zaproponować:

  • stałą i doraźną obsługę placów zabaw, siłowni plenerowych oraz street workout,

  • konserwację wyposażenia takich obiektów, czyli m.in. uzupełnianie powłok malarskich zarówno na konstrukcjach drewnianych, jak i stalowych,

  • usuwanie wszelkiego rodzaju usterek – np. dokręcenie obluzowanych śrub czy uzupełnienie brakujących zaślepek,

  • wymianę uszkodzonych elementów na nowe,

  • naprawy lub częściowe wymiany nawierzchni bezpiecznych, w tym syntetycznych.

Po wykonaniu serwisu, czyli przeprowadzeniu przeglądów, konserwacji i usunięciu usterek sporządzamy odpowiednie protokoły. Są one następnie dołączane do książki placu zabaw.

Konserwacja i naprawa placów zabaw zgodnie z restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa  

Firma MBA Sport oferuje profesjonalną konserwację oraz serwis placów zabaw bezpiecznych nawierzchni syntetycznych na terenie zarówno Warszawy, jak i całej Polski. Wszelkie naprawy wykonujemy zgodnie z wymogami norm PN-EN 1176:2017, a zastosowane materiały posiadają stosowne deklaracje zgodności i certyfikaty. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat powyższych usług – gwarantujemy konkurencyjne ceny!