BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH I STREET WORKOUT

 • Przeglądy roczne i pięcioletnie
 • Kontrole pomontażowe
 • Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • Tworzenie Książki placu zabaw

Przegląd roczny / pięcioletni obejmuje:

 • Kontrolę stanu bezpieczeństwa placu w oparciu o Normę PN-EN 1176:2017 lub PN-EN 16630:2015-06
 • Sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu
 • Badanie stopnia zużycia urządzeń, w tym elementów wykonanych z tworzyw syntetycznych
 • Sprawdzenie stanu fundamentów
 • Sprawdzenie stanu połączeń śrubowych i zabezpieczeń połączeń śrubowych
 • Sprawdzenie stanu siedzisk w huśtawkach
 • Sprawdzenie stanu nawierzchni
 • Ocenę dotychczas wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych.

Kontrola pomontażowa obejmuje:

 • Kontrolę stanu bezpieczeństwa placu w oparciu o Normę PN-EN 1176:2017 lub PN-EN 16630:2015-06
 • Ocenę zgodności wykonanego obiektu z dokumentacją projektową i SIWZ
 • Ocenę zgodności obiektu z Prawem budowlanym
 • Kontrolę kompletności dokumentacji powykonawczej, w tym ważności załączonych certyfikatów i deklaracji producenta
 • Możliwość założenia Książki placu zabaw

Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne obejmują:

 • Kontrolę stanu bezpieczeństwa placu w oparciu o Normę PN-EN 1176:2017 lub PN-EN 16630:2015-06
 • Sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu
 • Badanie stopnia zużycia urządzeń, w tym elementów wykonanych z tworzyw syntetycznych
 • Sprawdzenie stanu fundamentów
 • Sprawdzenie stanu połączeń śrubowych i zabezpieczeń połączeń śrubowych
 • Sprawdzenie stanu siedzisk w huśtawkach
 • Sprawdzenie stanu nawierzchni
 • Ocenę dotychczas wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych.

Tworzenie Książki placu zabaw obejmuje:

 • Założenie Książki placu zabaw
 • Wdrożenie systemu nadzoru i zasad przeprowadzania okresowych kontroli i konserwacji
 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej