Wszyscy wiedzą, że piasek w piaskownicach należy wymieniać. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego należy wymienić piasek w piaskownicy na wiosnę i co najmniej dwukrotnie w sezonie. Obowiązek wymiany piasku wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia zakażenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi i zakaźnymi. Warto również zabezpieczać piaskownice przed dostępem zwierząt poprzez montaż plandek lub innych zakryć.

Co jednak w sytuacji, gdy na placu zabaw piasek jest na całej jego powierzchni, nie tylko w piaskownicy? Tu przepisy nie regulują tego wprost. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że o taką nawierzchnię również trzeba zadbać. W trakcie użytkowania nawierzchnie sypkie ulegają przemieszczaniu. Piasek jest przenoszony w butach, przesypywany przez dzieci celowo (kto z nas nie robił podkopów) ale też wywiewany przez wiatr. Dodatkowo, jeżeli w pobliżu placu są drzewa, w nawierzchni może się znaleźć duża ilość suchych liści, kwiatów czy owoców. Należy zadbać o ich wygrabianie, aby nie zachodziły procesy gnilne na placu zabaw. To wszystko powoduje, że z nawierzchni może ubywać piasku. Nominalna grubość warstwy piasku powinna wynosić 20cm (przy zabawkach mających upadek między 2 a 3 m nawet 30cm). Ze względu na to, że nawierzchnie sypkie ulegają przemieszczeniom, należy powiększyć grubość nasypu o dodatkowe 10cm. Jeżeli więc na placu zabaw po przegrabieniu nawierzchni widać, że brakuje wymaganej grubości, należy ją niezwłocznie uzupełnić.

Jeżeli nasz plac zabaw przeszedł pomyślnie przegląd i zostały wykonane prace serwisowe, możemy spokojnie czekać na poprawę pogody i otwarcie sezonu.