Strona główna >> Realizacje >> SP w Starej Miłosnej

Szkoła Podstawowa nr 173 w Starej Miłosnej

Wykonanie placu zabaw o pow. ok. 160m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła - dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni w Szkole Podstawowej nr 173 w Wesołej Starej Miłosnej.

Stara Miłosna 1

Stara Miłosna 2

Stara Miłosna 3

Certyfikaty

2 1