Strona główna >> Oferta >> >> Serwis

Serwis, konserwacja, naprawa placów zabaw i bezpiecznych nawierzchni syntetycznych - Warszawa

Place zabaw stanowią miejsca, w których bezpieczeństwo dzieci odgrywa kluczową rolę. Należy poddawać je okresowym kontrolom oraz w zależności od potrzeb konserwacji. Zgodnie z normą PN EN 1176-7:2009 place zabaw podlegają :

 

- kontroli bieżącej poprzez oględziny (codziennej). Oględziny codzienne umożliwiają stwierdzenie oczywistych zagrożeń, które mogą być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych,

- kontroli obsługi. Polega ona na bardziej szczegółowym sprawdzeniu sprawności i stateczności urządzeń, w szczególności ich zużycia. Przykładowym przedmiotem kontroli jest czystość, prześwity dolne urządzeń, stan w jakim jest nawierzchnia, osłonięcie fundamentów, ostre krawędzie, brakujące części, nadmierne zużycie oraz wytrzymałość konstrukcji. Te czynności powinny być wykonywane z częstotliwością od 1 do 3 miesięcy.

- corocznej kontroli głównej. Kontrolę tą wykonuje się aby ustalić ogólny poziom bezpieczeństwa, stanów fundamentów i nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, ujawnienia butwienia czy korozji i wszelkich zmian w poziomie bezpieczeństwa wynikających z dokonanych napraw, dodanych lub wymienionych części. Norma PN EN 1176-7:2009 zaleca aby kontrolę urządzeń wykonywały osoby kompetentne, ściśle według instrukcji producenta.

 

W ramach konserwacji placów zabaw wykonuje się natomiast następujące czynności: dokręcanie i zacieśnianie zamocowań, malowanie i odświeżanie powierzchni, konserwację nawierzchni amortyzujących upadki, smarowanie łożysk, czyszczenie, przywracanie prawidłowego poziomu materiałów sypkich (grabienie, uzupełnianie) oraz przestrzeganie zachowania właściwych stref bezpieczeństwa urządzeń.

Naprawy serwisowe obejmują natomiast wymianę zamocowań, naprawy spawalnicze, wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów, wymianę niesprawnych elementów konstrukcji. Z przeglądów, konserwacji i napraw powinny być sporządzane zapisy nadzorowane przez właściciela placu.

 

Naprawa placów zabaw - Warszawa

Firma MBA Sport oferuje profesjonalną kontrolę konserwację oraz serwis placów zabaw na terenie Warszawy oraz całej Polski. Zapewniamy przeglądy techniczne oraz naprawy placów zabaw, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176:2009. Kontrola placów zabaw wykonywana przez naszych pracowników pozwala na ogólną ocenę bezpieczeństwa, a także na sprawdzenie stanu poszczególnych urządzeń zabawowych i nawierzchni syntetycznej. Ponadto w naszej ofercie znajduje się także naprawa i konserwacja placów zabaw wraz z przystosowaniem pod kątem ich zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Jako profesjonalny producent bezpiecznych placów zabaw, przeprowadzamy także kontrolę nowo wybudowanych obiektów, które mają na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa i prawidłowości montażu zabawek i zastosowanych nawierzchni.

 

W celu zapewniania stałego bezpieczeństwa użytkowników na placu zabaw oraz utrzymania wszystkich elementów we właściwym stanie technicznym proponujemy :

- opracowanie książki placu zabaw,

- przeglądy okresowe wraz z przygotowaniem protokołu z przeglądu,

- prace konserwatorskie związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń i nawierzchni na placu zabaw,

- renowację nawierzchni syntetycznych,

- naprawy i remonty placów zabaw.

 Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie.

Certyfikaty

2 1