Przeglądy placów zabaw & siłowni plenerowych

PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH I STREET WORKOUT

 

 • Przeglądy roczne i pięcioletnie
 • Kontrole pomontażowe
 • Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • Tworzenie Książki placu zabaw

 

 

Przegląd roczny / pięcioletni placów zabaw obejmuje:

 • Kontrolę stanu bezpieczeństwa placu w oparciu o Normę PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 16630:2015-06
 • Sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu
 • Badanie stopnia zużycia urządzeń, w tym elementów wykonanych z tworzyw syntetycznych
 • Sprawdzenie stanu fundamentów
 • Sprawdzenie stanu połączeń śrubowych i zabezpieczeń połączeń śrubowych
 • Sprawdzenie stanu siedzisk w huśtawkach
 • Sprawdzenie stanu nawierzchni
 • Ocenę dotychczas wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych.

 

Kontrola po montażowa placów zabaw obejmuje:

 • Kontrolę stanu bezpieczeństwa placu w oparciu o Normę PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 16630:2015-06
 • Ocenę zgodności wykonanego obiektu z dokumentacją projektową i SIWZ
 • Ocenę zgodności obiektu z Prawem budowlanym
 • Kontrolę kompletności dokumentacji powykonawczej, w tym ważności załączonych certyfikatów i deklaracji producenta
 • Możliwość założenia Książki placu zabaw

 

Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne placów zabaw obejmują:

 • Kontrolę stanu bezpieczeństwa placu w oparciu o Normę PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 16630:2015-06
 • Sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu
 • Badanie stopnia zużycia urządzeń, w tym elementów wykonanych z tworzyw syntetycznych
 • Sprawdzenie stanu fundamentów
 • Sprawdzenie stanu połączeń śrubowych i zabezpieczeń połączeń śrubowych
 • Sprawdzenie stanu siedzisk w huśtawkach
 • Sprawdzenie stanu nawierzchni
 • Ocenę dotychczas wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych.

 

Tworzenie Książki placu zabaw obejmuje:

 • Założenie Książki placu zabaw
 • Wdrożenie systemu nadzoru i zasad przeprowadzania okresowych kontroli i konserwacji
 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej

 

Uprawnienia:

Patrycja Bańska – Inspektor Placu Zabaw; Inspektor Siłowni Plenerowych

Numer uprawnień IPZ/01/28/05/2020

Numer uprawnień ISP/01/09/10/2020

wydane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. Z o.o.

Certyfikaty

2 1